Av hensyn til pågående dugnad for folkehelsa
holder Mogen Turisthytte stengt ut vintersesongen