DNT stenger hytter av hensyn til villrein

Foto: Marius Dalseg Sætre

Den Norske Turistforening vil stenge hytter på Hardangervidda i kalvingsperioden i år.

DNT vil stenge hyttene i området sør for Riksvei 7 og nord for E 134 på Hardangervidda fra og med 1. mai til og med 10. juni 2022.

I tillegg vil hyttene være stengt for overnatting i perioden fra og med 15. oktober 2022 til og med 1. mars 2023.

– I DNTs vedtatte handlingsplan for natur, kulturarv og miljø har vi slått fast at DNT skal jobbe for en bærekraftig villreinforvaltning og tilrettelegge for friluftsliv som tar hensyn til villreinen. Vi som organisasjon ønsker å ta vår del av ansvaret for å sikre gode levevilkår for villreinen, sier Dag Terje Klarp Solvang, generalsekretær i DNT.

Disse hyttene stenges i perioden

Hadlaskard
Helberghytta
Hellevassbu
Kalhovd 2
Litlos
Lufsjå
Lågaros
Middalsbu
Mogen
Mårbu
Rauhelleren
Sandhaug
Stavali
Stordalsbu
Torehytta
Tyssevassbu

Solheimstulen er under rehabilitering og vil ha åpent i perioden 1. juli til 15. oktober 2022.


En felles dugnad

– Vi håper andre aktører, som tidligere signalisert, tar del i den felles dugnaden som er nødvendig for å sikre villreinen bedre levevilkår, og ikke minst at plan- og konsesjonsmyndigheter i større grad vektlegger hensyn til villreinen i utbyggingssaker som berører villreinen, skriver generalsekretæren i et brev til Hardangervidda villreinnemnd, Hardangervidda villreinutval og Miljødirektoratet.

Skrevet av Guro Vassbotn Skaara 8. mars 2022