Fiskekort

Fiskekort til de fleste nærliggende fiskevann kan kjøpes på hytta frem til 20. august. Etter 20. august er det fremdeles mulig å fiske nedre del av Kvenna, frem til 1. september, og Møsvatn.

Vi gjør oppmerksom på at det fra 19. august er begrenset fiske på Hardangervidda sør-øst grunnet reinsdyrsjakt.

Fiske gjelder som normalt i:

  • Nedre Kvenna til Sandhyl (fisketid: 1. juni - 1.september)
  • Øvre Numedal statsalmenning, Lågen-Heinvassdraget, Djupa, Djupestubben (alt fiske er forbudt i tiden f.o.m 1. oktober t.o.m 31. desember)

Mer om de forskjellige kortene lenger ned på siden.

Mer info om fiske på Visit Rjukan 

SAMS felles fiskekort 

Desse private og offentlege er eigedomane med på sams fiskekort for Vinje sin del av Hardangervidda: Storheller, Berunuten vest, Austre Vollane, Mogen, Li og diverse småeigedomar i og rundt Bitdal, dessutan Rauland Statsallmenning.

Alle vatna er reine aurevatn, og så godt som alle ligg over skoggrensa. Vanlegvis bit fisken best på ettersommaren, men han kan ofte vere i godt bit rett etter isgangen. Storleiken varierar frå vatn til vatn, men kvaliteten på fisken er god i dei fleste.

Vatna innanfor Mogen bør særleg nemnast, dei er blant dei beste på heile Hardangervidda. Er ein heldig, heng både kilosfisken og den som er endå større på kroken.

Utsalsstader: Rauland Turistkontor og Mogen Turisthytte  

Grenland Sportsfiskere 

Øvre Numedal statsallmenning

Fiskekortet gir tilgang til flotte ørretvann og ørretelver på den østre delen av Hardangervidda. 5 rettighetshavere har gått sammen om ett fiskekort som omfatter noe av det beste ørretfiske i området.

Her finner du informasjon om tilbudet samt priser

Her finner du fiskekart for området

Nedre Kvenna

Man kan kjøpe fiskekort for nordsiden av elva. Fiskekortet gjelder fra utløpet av Kvenna til Sandhyl, cirka 10 km.

Fiskekort selges 1. juli - 1. september. Du kan kjøpe døgnkort, weekendkort eller ukeskort.  

Møsvatn