Velkommen til nye Mogen

Alt har sin tid. Dessverre, vil mange si, og vi i DNT er blant dem. Ofte skulle vi ønske at tiden sto stille og at alt det
positive rundt oss, det vi er mest glad i, var uforanderlig. Som dagens turisthytte her på Mogen. Ingen ønsker den bort. Alle, eller i alle fall de fleste av oss, skulle ønske at den varte evig. Men, nå er tiden altså inne – ja, den er
overmoden – og arbeidet med ”nye” Mogen Turisthytte er i gang.

Klikk på bildet for å laste ned plakaten
Klikk på bildet for å laste ned plakaten